Skip to main content

Aktieinformation

The share

Aktieinformation

CellaVision är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap sedan 2018. Antalet aktieägare vid årets slut 2021 var 8 030 och andelen utländskt ägande uppgick till 56 procent. Det svenska institutionella ägandet uppgick till 28 procent.

Aktieägare

CellaVisions 10 största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierades
William Demant Fonden 4,752,999 19.93% 19.93% 2022-08-29
Grenlunden AB 2,391,000 10.02% 10.02% 2022-08-29
Christer Fåhraeus 1,928,399 8.09% 8.09% 2022-08-29
SEB Fonder 1,560,524 6.54% 6.54% 2022-08-31
Invesco 1,087,959 4.56% 4.56% 2022-07-31
Swedbank Robur Fonder 967,619 4.06% 4.06% 2022-08-31
Capital Group 789,300 3.31% 3.31% 2022-06-30
Candriam 755,140 3.17% 3.17% 2022-08-31
AMF Pension & Fonder 555,784 2.33% 2.33% 2022-08-31
Berenberg Funds 394,876 1.66% 1.66% 2022-06-30
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Antal aktier:
4,752,999
Kapital:
19.93%
Röster:
19.93%
Verifierades:
2022-08-29
Antal aktier:
2,391,000
Kapital:
10.02%
Röster:
10.02%
Verifierades:
2022-08-29
Antal aktier:
1,928,399
Kapital:
8.09%
Röster:
8.09%
Verifierades:
2022-08-29
Antal aktier:
1,560,524
Kapital:
6.54%
Röster:
6.54%
Verifierades:
2022-08-31
Antal aktier:
1,087,959
Kapital:
4.56%
Röster:
4.56%
Verifierades:
2022-07-31
Antal aktier:
967,619
Kapital:
4.06%
Röster:
4.06%
Verifierades:
2022-08-31
Antal aktier:
789,300
Kapital:
3.31%
Röster:
3.31%
Verifierades:
2022-06-30
Antal aktier:
755,140
Kapital:
3.17%
Röster:
3.17%
Verifierades:
2022-08-31
Antal aktier:
555,784
Kapital:
2.33%
Röster:
2.33%
Verifierades:
2022-08-31
Antal aktier:
394,876
Kapital:
1.66%
Röster:
1.66%
Verifierades:
2022-06-30
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Insynspersoner

Och deras aktier
Besök ledningssidan för att läsa mer om gruppen.

Christer Fåhraeus

Styrelseledamot

8.09%

Simon Østergaard

VD

0.01%

Peter Wilson

Företagsledning

0.01%

Jeppe Brandstrup

Företagsledning

0.01%

Mikael Worning

Styrelseordförande

0.01%

Åsa Hedin

Styrelseledamot

0.00%

Adam Morell

Företagsledning

0.00%

Lotta Jarleryd

Styrelseledamot

0.00%

Julien Veyssy

Företagsledning

0.00%

Urban Strindlöv

Annan befattning

0.00%

Stefan Wolf

Styrelseledamot

0.00%

Nina Wallander

Annan befattning

0.00%

Christer Fåhraeus

Styrelseledamot

8.09%

Simon Østergaard

VD

0.01%

Peter Wilson

Företagsledning

0.01%

Jeppe Brandstrup

Företagsledning

0.01%

Mikael Worning

Styrelseordförande

0.01%

Åsa Hedin

Styrelseledamot

0.00%

Adam Morell

Företagsledning

0.00%

Lotta Jarleryd

Styrelseledamot

0.00%

Julien Veyssy

Företagsledning

0.00%

Urban Strindlöv

Annan befattning

0.00%

Stefan Wolf

Styrelseledamot

0.00%

Nina Wallander

Annan befattning

0.00%

Våra analytiker

Carnegie Investment Bank Logo

Ulrik Trattner

Carnegie

Pareto Securities Logo

Christian Lee

Pareto Securities AB

Handel per handelsplats

Räkna ut investering

Frågor? Vi är här för att hjälpa

Brown hair woman having a conversation.

Adele Horn

Corporate Communications & Investor Relations